aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

W związku z epidemią koronawirusa kamiennogórscy przedsiębiorcy mogą wnioskować do samorządu o wsparcie.

 

Będzie ono obejmowało:
- odroczenie płatności czynszu za lokal,
- odroczenie płatności podatku od nieruchomości lub dzierżawy terenu
- rozłożenie ww. opłat na raty, a w wyjątkowych sytuacjach umorzenie należności głównej albo odsetek.

O powstaniu Kamiennogórskiego Pakietu Pomocy dla przedsiębiorców zdecydował burmistrz Kamiennej Góry.

– Chcemy w ten sposób pomóc przetrwać ten trudny okres kamiennogórskim firmom z branż, które nagle straciły większość lub wszystkich klientów – mówi Janusz Chodasewicz.

Z Pakietu Pomocy mogą skorzystać właściciele:

restauracji
kawiarń
punktów gastronomicznych
siłowni
fitness klubów
hoteli
biur podróży
salonów kosmetycznych i fryzjerskich
księgarń
sklepów z odzieżą
salonów obuwniczych
sklepów ze sprzętem AGD.

By skorzystać z Kamiennogórskiego Pakietu Pomocy należy dostarczyć wymagane dokumenty. Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dokumenty można też przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra. Pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem 75 64 55 101 lub 75 64 55 121.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).

Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie : http://kamiennagora.pl/na-pomoc-kamiennogorskiemu-biznesowi/

REKLAMA