aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

policja

Dzisiaj (środa, 8 kwietnia), na terenie gminy Lubawka zatrzymany został autobus, którego kierwca łamał przepisy dotyczące ilości przewożonych pasażerów.

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi Rady Ministrów podróżując środkami komunikacji publicznej należy pamiętać, że ilość pasażerów w pojeździe nie może przekroczyć połowy liczby miejsc siedzących – obowiązek ten dotyczy również przewoźników prywatnych.

Przykładem niestosowania się do zleceń jest sytuacja, która miała miejsce w dniu dzisiejszym na terenie gminy Lubawka. Funkcjonariusze policji, zatrzymali do kontroli autobus przewożący pracowników do pobliskiego zakładu pracy. Jak się okazało w autobusie były 54 miejsca siedzące, a więc dopuszczono przewóz 27 osób. W chwili kontroli w autobusie było 52 pasażerów.

Kierowca za złamanie obowiązującego nakazu przewożenia wyznaczonej przepisami liczby osób został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 złotych. Nadmiarowi pasażerowie nie mogli kontynuować podróży autobusem.

PRZYPOMINAMY O OBOSTRZENIACH, KIEROWCO PAMIĘTAJ:
Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD: Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

 

REKLAMA