aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamiennogórski szpital (Powiatowe Centrum Zdrowia) oraz Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie otrzymały dotacje w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

 

Powiatowe Centrum Zdrowia otrzymało 408 114,00 zł na zakup m.in. łóżek szpitalnych, aparatu do EKG, defibrylatora z wyposażeniem, wózków do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, kardiomonitora, materaców, środków ochrony bezpośredniej oraz środków do dezynfekcji.

Do Domu Pomocy Społecznej trafiło 470 103,50 zł. Za te pieniądze zakupiono m.in. łóżka, materace, namioty, środki ochrony bezpośredniej oraz środki do dezynfekcji.

Dodatkowo DPS otrzymał 33 984 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

 

REKLAMA