Print

"Społem" Kamiennogórska Spółdzielnia Spożywców w Kamiennej Górze ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

 

1.Pawilon handlowy położony w Kamiennej Górze przy ul.Wałbrzyskiej 26, działka nr 97/2 obręb 7, o powierzchni 390m², dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JGK1K/00012113/1.

2.Cena wywoławcza wynosi 682.000zł (słownie:sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące zł).

3.Wadium wynosi 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni do dnia 20.08.2019r.: 84 1090 1942 0000 0001 3938 1780

4.Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul.Spacerowej 5a/8 w Kamiennej Górze w dniu 21.08.2019r.o godz.10.00

5.W przypadku sprzedaży w/w nieruchomosci prawo pierwokupu przypada firmie Eurocash S.A. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy spzredaży.

6.W siedzibie Spółdzielni można zapoznać się z Regulaminem Przetargu.

 

Zarząd Spółdzielni