aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - Rokom - oferta pracy

Firma "ROKOM" poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty działu zaopatrzenia materiałowego i logistyki.

 

Wymagania:
- znajomość wyrobów budowlanych
- mile widziane doświadczenie w branży handlowej związanej z budownictwem

CV można składać osobiście w siedzibie firmy lub drogą mailowa na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Zainteresowanych kandydatów prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
"Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Firma "ROKOM" H.G.I. Komorowscy Spółka Jawna z siedzibą w Ptaszkowie, 58-400 Kamienna Góra, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty działu zaopatrzenia materiałowego i logistyki w branży budowlanej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO."

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Firmę „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H. G. I. Komorowscy Spółka Jawna na potrzeby procedury rekrutacji.
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H. G. I. Komorowscy Spółka Jawna
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, w przypadku pomyślnego zakończenia tej procedury Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji stosunku pracy;
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 221 k.p;
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie Pani/Pana do procesu rekrutacji;
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
b) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
c) Przenoszenia danych
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku jego pozytywnego zakończenia i zawarcia umowy o pracę – okres wymagany przez przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.

REKLAMA