aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Lubawka - ul. Wodna

Wokół karczmy przy ul. Wodnej w Lubawce ustawione zostało nowe ogrodzeniu mające uniemożliwić dostęp do budynku. Na więcej prac trudno jednak liczyć.

 

Karczma to zabytek, przez lata nie udawało się ustalić właściciela i zmusić go do jego remontu, a nawet zabezpieczenia. Nieskuteczny były również próby wykreślenia budynku z rejestru zabytków, co umożliwiłoby wyburzenie przez samorząd. Obecne prace wykonał aktualny właściciel, którym jest... starosta myśliborski (województwo zachodniopomorskie).

Starostwo myśliborskie stało się użytkownikiem wieczystym działki i właścicielem budynku ponieważ spółka, która była poprzednim właścicielem została wykreślona z KRS-u, a ostatnia siedziba firmy była właśnie na terenie powiatu myśliborskiego. Po wykreśleniu spółki z KRS jej majątek przeszedł na Skarb Państwa, reprezentowany przez, właściwy ze względu na siedzibę firmy, powiat.

Nowy właściciel zabezpieczył teren, nie ingerował w sam budynek. Na początku przyszłego roku ma być wykonana wycena nieruchomości. Po nie powiat wystąpi do wojewody o zapewnienie środków na spłatę hipoteki do kwoty wartości nieruchomości. Po spłaceniu ciążących na obiekcie długów starostwo myśliborskie będzie chciało przekazać nieruchomość  staroście kamiennogórskiemu. Powiat myśliborski jest również gotowy sprzedaż nieruchomość jeśli znajdzie się chętny.

Lubawka - ul. Wodna

 

 

REKLAMA