aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 protest

Od kilku dni na karetkach zobaczyć można informacje o proteście. Jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych od 16.09.2020 roku protest tej formacji został odwieszony. To efekt niezrealizowanych obietnic przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Jak informuje Piotr Dymon z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników, 3 września odbyło się spotkanie w ministerstwie zdrowia. Według organizacji porozumienie wypracowane 9 października 2019 wspólnie z ministrem Szumowskim nie jest realizowane. Postulaty ratowników od 3 lat pozostają takie same.

Komitet Protestacyjny na razie nie zdradza na czym polegać będzie akcja protestacyjna. Na razie na stronach społecznościowych pojawiły się grafiki nawołujące do wzięcia wolnego 13 października (Dzień Ratownictwa Medycznego).

Protestujący domagają się:
1. Nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
trzyosobowych ZRM w pełni medycznych,
ZRM poza szpitalnictwem jako jednolita niezależna struktura,
etatyzacji jako podstawowej formy zatrudnienia ratownika medycznego z opcją wyboru dodatkowych form: umów cywilnoprawnych.
2. Zapisów w ustawie o Samorządzie i Zawodzie Ratownika Medycznego:
ścieżki kariery zawodowej,
stopniowania ratowników,
urlopu szkoleniowego 6 dni (corocznie),
emerytury po 25 latach pracy w SPRM.
3. Jasno sprecyzowanych zasad rekompensaty co najmniej 100 proc. średniego wynagrodzenia dla ratowników przebywających na kwarantannie z powodu zakażenia COVID w pracy, urlop wytchnieniowy bez względu na formę zatrudnienia.
4. Zmian w ustawie o ustalaniu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia:
ujednolicenia zasad wynagrodzenia ratownika medycznego - wprowadzenia do tabeli współczynników, aktualnie na poziomie 2,00 z opcją negocjacji.
5. Jasno określonych zasad włączenia dodatku MZ do podstawy wynagrodzenia.
7. Opt-out jako formy dodatkowego zatrudnienia na zasadach z Ustawy o działalności leczniczej.
8. ZZRM jako działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wraz z pochodnymi wynikającymi z pracy w nocy i dni świąteczne.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA