Print

fot. relacja wideo z sesji

Dzisiaj (środa, 27 stycznia) odbyła się jedna z najważniejszych w roku sesji rady miasta Kamienna Góra. Radni zajmowali się projektem budżetu miasta na 2021 rok.

 

Projekt przedstawiony przez burmistrza zakładał 94 mln zł dochodów i 101 mln zł wydatków. Ponad 19 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje. Deficyt miał być pokryty z emisji obligacji o wartości 10 mln zł. Na koniec 2021 roku zadłużenie miasta miało wynosić 54,2 mln zł, które należałoby spłacić do 2035 roku.

Po pracach w komisjach radni przedstawili burmistrzowi poprawki do budżetu, Janusz Chodasewicz część z nich zaakceptował i wprowadził autopoprawką. Zmniejszone zostały m.in. wydatki na inwestycje np. zaplanowane wydatki na zalew w Kamiennej Górze zmniejszone zostały z 1,9 mln zł do 0,5 mln zł. Mniejsze wydatki pozwoliły na ograniczenie planowanej emisji obligacji do 8 mln zł.

Zmieniony projekt zakłada 91,3 mln zł dochodów i 98,7 mln zł wydatków.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 12 radnych, 3 było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.