aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 9 grudnia 2019 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrody organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił przybyłych drugoklasistów do Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od podzielenia małych kamiennogórzan na pięć mniejszych 3-osobowych zespołów kojarzonych z nazwą jednego z leśnych mieszkańców dzika, sarny, lisa, bobra oraz borsuka, w których przebiegały poszczególne etapy ciekawej lekcji przyrody. Pierwszym wykonywanym przez nich zadaniem było odpowiedzenie na zadane przez leśniczego pytanie – Z czym kojarzy nam się jesień?. Wszystkie zespoły napisały na otrzymanych karteczkach po co najmniej trzy skojarzenia, które następnie zostały przez nich odczytane oraz umieszczone przez Bartłomieja Dymka na tablicy. Na kolejnym slajdzie zobaczyli trzy rośliny – bluszcz, wrzos oraz ziemowita – przedstawicieli wielu roślin kwitnących jesienią.

Następnie wszystkie zespoły otrzymały kartę pracy „Niepasujące słowa”, która prezentowała w ośmiu rzędach 4-wyrazowe zestawy słów, z których po uważnym ich przeczytaniu musieli wykreślić jeden, nie pasujący do pozostałych wyraz np: w zestawie ananas, jagoda, malina, zespoły wykreśliły „ananas”, który jako jedyny nie rośnie w lesie. Po wspólnym sprawdzeniu prawidłowości wykonanych przez poszczególne zespoły wykreśleń wyrazów uczestnicy terenowej lekcji przyrody otrzymały kolejne zadanie> Tym razem z wyrazów odczytanych z prezentowanego przez Bartłomieja Dymka slajdu wyszukiwały najbardziej do zwierzęcia, które było patronem ich zespołu np. bóbr – chroniony, czy lis – szczepiony na wściekliznę. Po wspólnym ocenieniu poprawności wykonania zadania i poprawienie błędnych skojarzeń przez niektóre zespoły drugoklasiści sprawdzali swoje ortograficzne umiejętności uzupełniając podpisy pod ośmioma obrazkami „Leśnej ortografii” brakującymi literami wybierając „u” lub „ó”, „rz” lub „ż” oraz „ch” lub „h”. Po poprawnym zaliczeniu leśnej ortografii przez wszystkie zespoły z kolejnego slajdu odczytały zagadkę, której bohaterem był jeż.

W nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zagadki wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrody otrzymali kartki z konturami jeża do pokolorowania. .

Po zakończeniu zajęć stacjonarnych w salce edukacyjnej kamiennogórscy miłośnicy przyrody ruszyli na krótki spacer do lasu. Spacerując leśną dróżką z dużym zaangażowaniem wyszukiwali ślady bytności zwierząt oraz ciekawy okazy porostów – organizmów składających się z grzybów. Spacerując przez las zobaczyli młode jodły rosnące na terenie ogrodzonym siatką, która jak powiedział im leśniczy Bartłomiej Dymek, chroni młode jodły przed zwierzętami, dla których jest przysmakiem. oraz radością lepili kulki ze śniegu, które wykorzystywali podczas krótkiej, ale wywołującej wesołość „śnieżnej wojny”. Następnie dotarli do ciekawego drzewa, przy którym zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia z prowadzącym bardzo ciekawą terenową lekcję przyrody BARTŁOMIEJEM DYMKIEM..

Spędzany w lesie na świeżym powietrzu niebłaganie szybko mijał, więc żwawo pomaszerowali do Szkółki Leśnej, gdzie podziękowali leśniczemu Bartłomiejowi Dymkowi jej za bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne, nowe wiadomości przyrodnicze o lesie i jego mieszkańcach w okresie jesiennym oraz mile spędzony czas. Po pożegnanie się z nim wsiedli do oczekującego na nich minibusu PKS Kamienna Góra, którym w wesołych nastrojach z udanej eskapady do Krzeszowa oraz pełni niezapomnianych wrażeń z terenowej lekcji przyrody powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Małgorzata Pawlikowska – wychowawca klasy oraz Jerzy Rubach –Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA