aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraInformuję producentów rolnych z terenu gminy Kamienna Góra, że na mój wniosek z dnia 08 lipca br. Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 389 z dnia 06 sierpnia 2019 roku, powołał Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – suszą na terenie gminy Kamienna Góra w 2019 roku.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Komisja może szacować szkody w uprawach na kategoriach gleb ujętych w monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, dla których system wskazuje zagrożenie wystąpienia tym zjawiskiem.

Na chwilę obecną, zgodnie z monitoringiem szacowaniu podlega: kukurydza na ziarno, kukurydza na sianokiszonkę oraz krzewy owocowe.

Komisja powołana na podstawie w/w Zarządzenia, składająca się z przedstawiciela Urzędu Gminy, Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Rolniczej zaczynie swoją prace w terenie począwszy od dnia 09 sierpnia br.

Każdorazowo o terminie i przybliżonej godzinie wizyty Komisji Gminnej, producent rolny zostanie poinformowany telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.


Wójt Gminy Kamienna Góra
Patryk Straus

REKLAMA