aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. starostwo Kamienna Góra

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7.

fot. UM Kamienna Góra

Dyrektorzy kamiennogórskich szkół podstawowych odebrali dziś sprzęt komputerowy zakupiony przed urząd miasta. Laptopy posłużą nauczycielom i uczniom do zdalnej nauki.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 35,08m2, położonego na 2 piętrze (III kondygnacja) w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 10 w Kamiennej Górze.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 7.

Złożony przez Gminę Lubawka wniosek o przyznanie grantu w projekcie #zdalnaszkoła+ w dniu 15 maja 2020 r. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został pozytywnie oceniony, czyli spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i jako szósta Gmina w Polsce otrzymaliśmy grant w wysokości 54 999,00 zł

fot. UM Lubawka

sanikomPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” w Lubawce informuje, że z powodu prac eksploatacyjnych (wywożenie osadów ściekowych) na oczyszczalni ścieków w Lubawce przy ul. Komunalnej 8 mogą w dniu dzisiejszym i jutrzejszym, tj. 18 i 19 maja 2020, występować uciążliwości odorowe w rejonie instalacji.

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym (niedziala, 17 maja) do godzin południowych mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

fot. UM Lubawka

Gmina Lubawka w dniu dzisiejszym złożyła formalny wniosek o przyznanie grantu na kwotę 55 000,00 zł  w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Co ważne grant wynosi 100% (bez wkładu własnego gminy), który będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) z oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z
PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA