aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 03 stycznia 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.1.2020. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

MarciszówNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 688), oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XII/73/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2020 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz w/w podmiotom w obszarach:

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, zostały wywieszone na okres 21 dni, a także zamieszczone na stronach internetowych urzędu, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – lokal użytkowy o pow. 36,50 m2 (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2019) oraz do sprzedaży – lokal mieszkalny o pow. 36,95 m2 (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/19). 

podziękowania - Ogorzelec

UM Lubawka

Marciszów - życzenia

Kamienna Góra - sylwester

Koniec roku w Kamiennej Górze będziemy świętować hucznie na zabawie sylwestrowej.

Kamienna GóraBurmistrz i Rada Miasta Kamienna Góra zapraszają na 219 Jarmark Staroci i Rękodzieła, który odbędzie się na płycie rynku w Kamiennej Górze 28.12.2019 od godziny 7:00

gmina Kamienna GóraNa stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra tj. www.gminakamiennagora.pl udostępnione są nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2020 r. Harmonogram można pobrać w zakładce odpady komunalne harmonogram odbioru.

 

UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy T. Kościuszki pod budowę garażu dla samochodów osobowych do niezawodowej obsługi tych samochodów z procentowym udziałem w działce nr 484/33 obręb nr 6 o powierzchni 102m2, przeznaczonej do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji:

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA