aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Lubawka - jarmark

Dom Kultury w Lubawce zaprasza twórców i rękodzielników do udziału w V Lubawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Po raz pierwszy zapisów można dokonywać również przez internetowy formularz.

Spółka Mieszkaniowa Kamienna GóraSpółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze jako zarządca cmentarzy komunalnych w Kamiennej Górze
informuje, że przeprowadza aktualizację inwentaryzacji grobów i opłat za pochowanie zwłok i utrzymywanie grobu przez okres 20 lat liczonych od daty pochówku. W związku z tymi czynnościami Spółka Mieszkaniowa wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które opiekują się grobami osób zmarłych pochowanych na terenie cmentarza przy ul.Katowickiej lub cmentarza przy ul.Wałbrzyskiej do uiszczenia opłaty za pochowanie zwłok i utrzymanie grobu przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres za który uiszczona była poprzednia opłata dobiegł końca.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 23 października 2019 oraz 6 i 20 listopada 2019 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta akcja jesiennej zbiórki liści.

zaginiony

Opuścił dom w nocy z niedzieli na poniedziałek. Był widziany w jednym z kasyn na terenie Lubawki. Ma 180 cm wzrostu, waga 95kg. Prawdopodobnie chodzi w szarych butach Nike.

tel. kontaktowy 884 837 839

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 15 października 2019 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.9.2019. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 74,78m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Słowiańskiej 5.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra
ogłasza przeprowadzenie głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone omówieniu współpracy, wymianie informacji oraz propozycji zadań planowanych do realizacji na 2020 rok.

fot. UM Lubawka

9 października 2019 r. została podpisana umowa dotycząca budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa pomiędzy Gminą Lubawka reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lubawka - Panią Ewę Kocembę a Wykonawcą - firmą: ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne reprezentowaną przez Pana Artura Migacza.

sanikomW związku z awarią sieci w dniu dzisiejszym (środa, 9 października) od godziny 16 mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu