Print

Orzeł LubawkaOrzeł Lubawka informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 17:45 (pierwszy termin) i 18:00 (drugi termin) w Domu Kultury w Lubawce z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią Covid-19.

 

PROGRAM ZEBRANIA
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Klubu
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wskazanie protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu za okres kadencji 2015/20 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2015/20 r.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
9 Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Klubu.
10. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu Klubu na okres kadencji 2021/25.
11. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
12. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2021/25.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.