Drukuj

minigranty Polska 2050

Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia program minigrantów. Jako jedyny w Polsce ruch polityczny Polska 2050 dofinansuje oddolne projekty swoich wolontariuszy.

Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia dziś program minigrantów, czyli finansowego wsparcia inicjatyw oddolnych. Ruch Szymona Hołowni wychodzi naprzeciw tworzonym przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia pomysłom, które wymagają dofinansowania. Docelowymi beneficjentami będą jednak wszyscy mieszkańcy Polski w regionach, gdzie pomysły zakwalifikują się do programu.

Do tej pory, wolontariusze i sympatycy ruchu organizowali się samodzielnie. Częściowo Stowarzyszenie wspierało też inicjatywy z pieniędzy pozyskanych ze składek i zbiórki lub od sponsorów celowych. Fundusz ma za zadanie w sposób systemowy, na podstawie regulaminu, wypracować zasady przyznawania pieniędzy i promować działania ruchu.

Na czym polega fundusz?

Projekty wyłaniane są na zasadzie konkursu. Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek w imieniu grupy minimum 5 wolontariuszy i członków do kwoty 500 zł. Środki te mają posłużyć do zakupu materiałów niezbędnych do jego realizacji. Komisja Konkursowa minigrantów wybiera 50 projektów w edycji wiosennej oraz 50 projektów w edycji jesiennej, które otrzymują kwotę do 500 zł. Warunkiem uzyskania minigrantu jest spełnianie przez projekt opisany we wniosku warunków, tj. ukierunkowania na działania społeczne, wolontariackie oraz zgodność z celami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia Polska 2050 i DNA całego ruchu.

“Jako jedyny w Polsce ruch polityczny uruchamiamy wsparcie finansowe dla wolontariuszy. Startujemy na razie z niewielkimi kwotami, ale liczymy na rozwój programu. Będzie to możliwe dzięki wpłatom na nasze Stowarzyszenie“ - komentuje Agnieszka Buczyńska, dyrektor regionów i członek Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050.

"Plan jest prosty, będziemy dwa razy w roku, wiosną i jesienią ogłaszać konkursy na minigranty. Osoby, które będą chciały działać lokalnie, robić fajne aktywności ekologiczne, senioralne, edukacyjne, obywatelskie będą mogły aplikować. Dzięki minimalnemu wsparciu finansowemu ludzie idą i robią fajną robotę."- komentuje Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050

Strona www programu do składania wniosków: https://minigranty.polska2050.pl

Link do filmu instruktażowego: https://youtu.be/6l1ZCi9IrIw