aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 zus

Nie tylko o wyprawkę i 500+ składają rodzice wnioski do ZUS. Od stycznia Dolnoślązacy wysłali do ZUS 39,8 tys. wniosków dla 42,4 tys. dzieci o Rodzinny Kapitał opiekuńczy (RKO). Od 1 stycznia do końca sierpnia Zakład wypłacił dla dzieci na Dolnym Śląsku 179,9 mln zł. Pieniądze są wypłacane tylko na konto bankowe. Zakład wypłaca RKO w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata albo po 1000 zł przez rok.

Program funkcjonuje od początku br. Wypłata nie zależy od dochodów rodziny. Wniosek i załączniki do niego można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, oraz bankowość elektroniczną.

- Jak się można domyślić program cieszy się sporą popularnością, jest on poza wyprawką szkolną i 500+ jednym ze świadczeń, jakie wypłacamy rodzicom wychowującym dzieci – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wnioski mogą składać także obywatele Ukrainy, dla których jest przygotowany specjalny formularz w języku ukraińskim – dodaje.

Nieco statystyk:

 

Ilość wniosków

Na ile dzieci

Kwota wypłat od 1.01-31.08.2022

Wrocław (miasto)

9 202

9 707

41 893 750

Wrocław (powiat)

3 663

3 856

17 114 500

Wałbrzych (miasto)

1 096

1 190

4 738 500

Wałbrzych (powiat)

618

664

2 769 500

Legnica (miasto)

1 351

1 438

5 814 000

Legnica (powiat)

754

805

3 325 500

DOLNY ŚLĄSK

39 855

42 485

179 916 750

KRAJ

562 151

597 934

2 574 415 750

Gdzie na Dolnym Śląsku złożono najwięcej wniosków?

 

Ilość wniosków

Na ile dzieci

Kwota wypłat od 1.01-31.08.2022

Kłodzko (powiat)

1713

1827

7 504 000

Oleśnica (powiat)

1 713

1 828

7 903 500

Świdnica (powiat)

1 932

2 069

8 689 500

Oława (powiat)

1 191

1 261

5 392 000

Lubin (powiat)

1 496

1 613

6 809 500

Kłodzko (powiat)

1 713

1 827

7 504 000

Głogów (powiat)

1 160

1 252

5 313 500

Dzierżoniów (powiat)

1 154

1 246

5 258 000

Rzeczniczka wyjaśnia, że wszystkie wnioski są dostępne jest na Platformie Usług Elektronicznych ZUS a po przyznaniu rodzinnego kapitału opiekuńczego nie jest wydana osobna decyzja. Informację w tej sprawie każdy wnioskujący rodzic dostaje na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który poda w swoim wniosku.

- Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony poprosimy o poprawienie wniosku. Podobnie, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną dołączone wtedy wnioskodawca zostanie przez nas poproszony o ich uzupełnienie – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Wiadomość o tym, że należy coś poprawić lub uzupełnić wniosek wysyłamy na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku - dodaje.

Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

REKLAMA