aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Marciszów

W gminie Marciszów odbędą się wybory uzupełniające do rady. Jeden z radnych zrezygnował z mandatu.

 

Z mandatu radnego zrezygnował Edmund Orzechowski radny z okręgu nr 11, czyli ze Świdnika. W 2018 roku startował z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Był jedynym kandydatem w okręgu.

Wybory uzupełniające odbędą się 28 marca. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu i zamiarze zgłoszenia kandydata można składać w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze do 1 lutego. Zarejestrowane komitetu będą mogły zgłaszać kandydatów do 11 lutego do godziny 15:30.

 

REKLAMA