aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszow

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze podał dane o komitetach, które będą mogły zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających do rady gminy Marciszów.

 

Komisarz poinformował o utworzeniu dwóch komitetów:
- Komitet Wyborczy Wyborców dla Rozwoju Świdnika, nazwa skrócona KW Dla Rozwoju Świdnika, pełnomocnikiem wyborczym i finansowym jest Henryk Józef Mazur.
- Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Napierały, nazwa skrócona KWW STAN, pełnomocnikiem wyborczym i finansowym jest Anna Mieczysława Walczak-Marczyk.

Zarejestrowane komitety mogą zgłaszać kandydatów na radnych. Ogłoszenie wyborów było konieczne z powodu rezygnacji radnego. Wybory odbędą się 28 marca.

 

REKLAMA