aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR, KJ

W dniu 3 października 2022 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie aktywnie uczestnicząc w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe do Szkółki Leśnej kamiennogórscy trzecioklasiści spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich na przyrodniczy spacer do lasu. W trakcie swobodnego spaceru leśnymi dróżkami wyszukiwali różne „jesienne dary natury” – ciekawe kolorowe liście, gałązki, owoce drzew, grzyby czy wrzosy i porosty, o których na bieżąco opowiadał im leśniczy. Bardzo ważnym elementem w trakcie leśnego spacery było wdrażanie ich do bezpiecznej wędrówki po lesie oraz prawidłowe udzielanie dorosłym informacji o miejscu pobytu w przypadku ewentualnego zgubienia się w nim. W trakcie rozmowy z uczestnikami wycieczki omówiono jej dotychczasowy przebieg z ważnymi miejscami m.in.: wyjście (Szkółka Leśna), droga przeciwpożarowa nr 10 (widoczny na drzewach), miejsce postoju (rozwidlenie dróg - szlaban).  

Po powrocie z przyrodniczego spaceru do Szkółki Leśnej zostali zaproszeni do salki dydaktycznej. Zajęcia przyrodnicze ph. „Wrzesień rozpoczyna jesień” rozpoczęły wypowiedzi uczniów na pytanie prowadzącego zajęcia „Z czym kojarzy się jesień?”, a ich skojarzenia zostały spisane na tablicy oraz omówione przez leśniczego Bartłomieja Dymka. W trakcie oglądania prezentacji dowiedzieli się, że astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego – to okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia. Oglądając kolejne slajdy mieli możliwość łączenia owoców z nazwami drzew, na których rosną, poznania drzew iglastych oraz jesiennych kwiatów. Jesień w lesie to najlepszy czas na grzybobranie, ale niektóre z nich są bardzo niebezpieczne i warto zbierać tylko te grzyby, które znamy. Jesienią rozpoczynają się wędrówki ptaków – niektóre od nas odlatują, ale są też takie, które do nas przylatują. Poznali także zwierzęta, które zapadają w sen zimowy oraz zobaczyli poroże jelenia oraz łosia.

Następnie wszyscy otrzymali karty pracy „Policz przysmaki dzików”, z których uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Trzecioklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków dzika, trzecioklasiści stwierdzili, że jest on zwierzęciem wszystkożernym, a poszczególne obliczenia były prawidłowe.

W dalszej części jesiennych zajęć w salce dydaktycznej każde z nich otrzymało drewniany model liścia klonu, które zostały podpisane przez ich wychowawczynię. Z dużym zaangażowaniem polerowali jedną ze stron liścia, a następnie przy pomocy nasączonych farbkami gąbek malowali swoje liście w jesiennych kolorowych barwach. Jak stwierdzili opiekunowie trzecioklasistów wszystkie „jesienne liście” były bardzo ładne, a ich autorzy zasłużyli na „szóstki” z plastyki.

Po pozostawieniu jesiennych liści do wyschnięcia z radością udali się do przygotowanego przez miłych pracowników Szkółki Leśnej ogniska, gdzie mogli upiec sobie przywiezione przez siebie smakowite kiełbaski oraz chleb lub bułki, które z apetytem zjedli w drewnianej wiacie.   

Na zakończenie bardzo udanego pobytu w Szkółce Leśnej w Krzeszowie zabrali swoje pięknie pokolorowane jesienne liście klonu i przed budynkiem Szkółki Leśnej zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia z leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM, któremu serdecznie podziękowali za nowe, jesienne wiadomości o lesie i jego mieszkańcach, a także warsztaty plastyczne oraz przygotowane i rozpalone ognisko, które sprawiły im wiele radości.

Po pożegnaniu się z Bartłomiejem Dymkiem autokarem PKS Kamienna Góra w wesołych nastrojach i pełni niezapomnianych wrażeń z bardzo interesującej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Karolina Janik -  wychowawczyni klasy, Anna Olszewska - nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA