aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM JR, EB

W dniu 3 grudnia 2022 roku uczniowie klasy VIII a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na wycieczkę krajoznawczą do Kamiennej Góry, aktywnie kontynuując swój udział w tegorocznym „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Korzystając z korzystnych, sprzyjających turystyce pieszej warunków atmosferycznych, lubawscy miłośnicy krajoznawstwa regionu wybrali się do Kamiennej Góry – „stolicy” powiatu kamiennogórskiego.

Po przyjedzie do miasta nad Bobrem i Zadrną pociągiem Kolei Dolnośląskich i wyjściu z niego zobaczyli neogotycką, piękną bryłę architektoniczną dworca kolejowego z 1869 r., której kształt przypomina stylizowaną lokomotywę. Ponadto zobaczyli budynek dawnego domu handlowego firmy lniarskiej J. Rinkel z 1876 r., w którym mieściły się później mieszkania dla kadry kierowniczej zakładu, a obecnie jest to budynek mieszkalny (ul Bohaterów Getta 2). Spacerując tą ulicą zatrzymali się na chwilę przy domach wybudowanych na początku XX w. dla pracowników fabryki włókienniczej J. Rinkel (ul. Bohaterów Getta 11-19(. Jak powiedział jeden z uczestników wycieczki krajoznawczej w jednym z nich aktualnie mieszka jego babcia.

Kontynuując spacer ul. Bohaterów Getta (d. Kreppelhofstrasse) dotarli do pierwszego celu swojej wycieczki położonych w północnej części miasta ruin pałacu Kreppelhof budowli wzniesionej w XVI w. przez kamiennogórską linię rodu von Schaffgotsch, którzy byli jej właścicielami do wojny trzydziestoletniej (1618-1648).. W tablicy informacyjnej, przedstawiającej m. in. neorenesansowy wizerunek pałacu po przebudowie w 1872 r., mogli poznać historię pałacu, który nazywamy był nawet „ małym śląskim Wawelem”.  Ostatnimi jego właścicielami byli grafowie śląscy zu Stolberg-Wernigerode. Po pożarze w 1964 r. pałac pozostaje w trwałej ruinie, do której wejście zabezpieczono siatką. Spacerując „aleją Książęcą” mogli zobaczyć „Oczami wyobraźni” piękno dawnego otoczenia pałacu, który z trzech stron był otoczony fosą.

Kontynuując krajoznawczy spacer ul. Wałbrzyską zatrzymali się na moście, z którego mogli zobaczyć ujście prawobrzeżnej Zadrny do Bobru, największej rzeki powiatu kamiennogórskiego.

Po przejściu na ul Katowicką podeszli do starego cmentarza żydowskiego – Kirkutu, założonego w latach 20-tych XIX w. Na tej zabytkowej żydowskiej nekropolii zachowało się kilkadziesiąt macew, ustawionych w równych rzędach przodem na wschód, z widocznymi inskrypcjami w języku hebrajskim i niemieckim. Na części macew ich wzrok przykuła tradycyjna żydowska symbolika m.in.: symbolicznie ułożone dłonie, świeczniki, złamane rośliny. Ponadto wytrwale poszukiwali na macewach osoby zmarłej w 5614 r. (wg kalendarza żydowskiego mamy obecnie rok 5782/5783). Po poznaniu historii tej nekropolii, która w 2008 r. została wpisana do rejestru zabytków, ale w odróżnieniu od wielu kamiennogórskich budowli zabytkowych nie doczekała się jeszcze  tablicy informacyjnej, powędrowali  obok muru cmentarza komunalnego do  skweru na ul. Księcia Bolka I, gdzie niegdyś był poświęcony w 1881 r. nowy cmentarz żydowski, na którym pochowano m. in. w 1897 r. Falka Valentina Grünfelda z żoną Johanną – założycieli firmy F.V. Grünfeld, Leinen – und Gebildeweberei. W czasie II wojny światowej pochowano na nim również jeńców radzieckich i więźniów miejscowej filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Niestety, cmentarz został zlikwidowany w II połowie XX w.

Następnie młodzi lubawczanie powędrowali na pobliską Górę Zamkową, gdzie w II połowie XIII w. został wzniesiony zamek „Straża” odgrywający ważną rolę w obronności księstwa świdnickiego od strony Czech, który podczas wojen husyckich w 1426 r. został zniszczony.  

Po podziwianiu kamiennogórskiej panoramy z Góry Zamkowej na zakończenie swojej wycieczki krajoznawczej spacerując ulicami miasta zobaczyli pięknie odrestaurowaną fasadę budynku Śląskich Zakładów Tekstylnych S.A. Methner i Frahne wybudowanego w latach 1905-1906 (obecnie siedziba Centrum Kultury). Po posileniu się w Kebabie spacerując ul. Papieża Jana Pawła II zobaczyli również Dom Hermanna Rinkla z 1903 r., budynki fabryczne z 1887 r. firmy lniarskiej J. Rinkel A.G., pięknie odrestaurowany Dom Hamburgerów z 1904 r. (obecnie Powiatowe Centrum Edukacji), Dom Handlowy firmy A. Hamburger z 1906 r., a w latach 30-tych XX w. siedziba kamiennogórskiego kierownictwa NSDAP.

Po przybyciu na zabytkowy, ale niestety niszczejący dworzec kolejowy czeskim „motoraczkiem”, w wesołych nastrojach z udanego krajoznawczego spaceru, powrócili do swojej miejscowości.

Opiekunką uczestników wycieczki krajoznawczej była Ewa Bienias – wychowawczyni klasy, a po Kamiennej Górze oprowadzał ich Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

REKLAMA