aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 19 października 2021 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Trzecioklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 11 października 2021 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Trzecioklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 18 października 2021 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję zamkową pt. ?Baśniowy Książ? do Zamku Książ w Wałbrzychu. Pierwszoklasiści uczestniczyli w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 8 października 2021 roku uczniowie dwóch  klas I b oraz II c z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wybrali się na interesującą lekcję zamkową ?Baśniowy Książ? aktywnie włączając się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 ptsm

W dniu 15 października 2021 roku uczniowie klasy VII a wsparci kolegami z kl. VII c z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce - członkowie Szkolnego Koła PTSM uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Kowar biorąc udział w  ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego?, który  organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 7 października 2021 roku uczniowie dwóch klas II b oraz III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję zamkową pt. ?Baśniowy Książ? do Zamku Książ w Wałbrzychu uczestnicząc w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 13 października 2021 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję zamkową pt. ?Baśniowy Książ? do Zamku Książ w Wałbrzychu. Drugoklasiści uczestniczyli w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 6 października 2021 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

fot. PTSM-JR

W dniu 12 października 2021 roku uczniowie klasy Ia ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję zamkową pt. ?Baśniowy Książ? do Zamku Książ w Wałbrzychu. Drugoklasiści uczestniczyli w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 5 października 2021 roku uczniowie klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na krajoznawczy spacer po Kamiennej Górze biorąc udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Kamiennogórscy adepci turystyki krajoznawczo-przyrodniczej wzięli udział w cyklu wycieczek ?Kamienna Góra ? moje miasto?, którego celem jest poznanie zabytków architektury oraz pomników przyrody rosnących w naszym mieście.

REKLAMA