aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 58/1,59,60,61,62,64,65,95/1,95/2,115/3,116/2,117/1,117/2,117/3, 118/4, 119,120,121/1,122/1,123/1,125/1 obr.3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 63/4, obr.3).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 315/65 obr.6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 236/12 obr. 7).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kamienna Góra.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wnioski.

15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.

REKLAMA

ds21